Björnarnas premiere video for "Den Fattiga Festens Storslagna Elände"


Swedish trallpunkers Björnarna have released a music video for the song "Den Fattiga Festens Storslagna Elände", taken from the EP "Det Sämsta"."Det Sämsta" EP: