Koseakaso stream new album "Squaloparco"


Italian skate punk band Koseakaso are streaming their new album "Squaloparco".