Utopia Now / IndigoIndigo - Out Of The Cradle - Endlessly Rocking EP (2002)
Indigo - Wide Awake EP (2004)Utopia Now - Myopia (2007) [RS] [MU]
Utopia Now - To The Awoken (2009)
:: melodic hardcore - www.myspace.com/utopiax
- Indigo was the band before Utopia Now